Forma promocji i reklamy w internecie

3 mar 2017

Forma promocji i reklamy w internecie

Promocja i reklama w internecie 

Internet jest jednym z najważniejszych mediów. Pozwala firmom prowadzić promocję i reklamę przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, niemal w każdym miejscu na świecie. W zależności od strategii jej działania możemy podzielić reklamę na reklamę tupu pull oraz typu push. W internecie możemy wyróżnić przede wszystkim trzy podstawowe formy promocji: reklama graficzna („display”), reklama w wyszukiwarkach („searach”) oraz drobne ogłoszenia („classifieds”). Internet oferuje jednak znacznie więcej możliwości promocyjnych. Trudno jest określić, które formy reklamy są najbardziej skuteczne, ponieważ efektywność zależy od sposobu wykorzystania, kontekstu zamieszczenia, przekazu reklamowego czy samej kreacji reklamowej. Wszystkie narzędzia internetowe mogą służyć skutecznej promocji.