Reklama w poczcie

3 mar 2017

Reklama w poczcie

Reklama w poczcie elektronicznej 

Reklama przesyłana pocztą elektroniczną jest drugim po banerach, najbardziej rozpoznawalnym typem reklamy w internecie. Często jest kojarzona ze spamem. Jednakże reklamę tą można podzielić na dwa rodzaje: e-mail marketing i reklamę w elektronicznych biuletynach (ang. newsletter). Reklama e-mailowa jest zbliżona do marketingu bezpośredniego, natomiast reklama w newsletterach bardziej nawiązuje do reklamy prasowej i internetowej reklamy typu display. W obu typach reklamy podstawą wszelkich działań reklamowych są bazy danych konsumentów wraz z ich adresami poczty elektronicznej.