Na czym polega kontrola kolportażu ulotek?

10 lip 2017

Na czym polega kontrola kolportażu ulotek?

kolportaż ulotek

Kolportaż ulotek - na czym polega kontrola?

Na proces kolportażu ulotek składa się nie tylko ich dostarczenie odbiorcom, ale także kontrola efektywności przeprowadzonej kampanii. Jest bardzo ważna, ponieważ pozwala sprawdzić skuteczność dystrybucji ulotek oraz wykazać słabe punkty i błędy popełnione w całym procesie. Dzięki temu możliwa jest korekta i udoskonalenie wykorzystywanych metod promocji, które przyczyni się do zwiększenia ich efektywności w przyszłości.  Proces kontroli kolportażu składa się z wielu działań, które w różnych firmach bywają inaczej określane lub też wchodzą w skład innych procedur. Uzależnione jest to od wewnętrznej organizacji danej firmy kolporterskiej, przyjętej metodologii, profesjonalizmu i doświadczenia.