Plakatowanie - zakres usług

24 lip 2017

Plakatowanie - zakres usług

kolportaż ulotek

Różnorodna specyfika plakatowania w poszczególnych miejscowościach nie pozwala na jednoznaczne sprecyzowanie zakresu usług jakie mogą być zrealizować w ramach kampanii.  Jednak do standardowych usług związanych z plakatowaniem należy:

- wyklejanie dwóch lub więcej plakatów obok siebie
- wynajem całych nośników reklamowych
- wybór konkretnych nośników pod plakatowanie
- wyklejenie plakatów w formie wianków (opasek) czyli na całym obwodzie słupa

Plakatowanie warto przeprowadzić w tym samym czasie co kolportaż ulotek.