Promocja produktów specyficznych

10 lip 2017

Promocja produktów specyficznych

kolportaż ulotek

 

Kolportaż ulotek dla produktów specyficznych - w przypadku produktów i usług, które są skierowane do konkretnych grup docelowych, akcje promocyjne powinny koncentrować się na precyzyjnym dotarciu do odbiorców wskazanych przez zleceniodawcę. W kampaniach kolporterskich do tego celu wykorzystuje się druki reklamowe zwane adresowymi na przykład katalogi branżowe, foldery, biuletyny, zaproszenia i inne materiały dedykowane konkretnym odbiorcom. Takie materiały kolportowane są pod wskazane przez zleceniodawcę adresy. W związku z tym reklamodawca musi dostarczyć bazę adresów lub skorzystać z bazy firmy kolporterskiej. Druki adresowe kolportowane są zarówno wśród domów jednorodzinnych, jak i instytucji oraz firm. Dostarczenie materiału może odbywać się za potwierdzeniem odbioru.